Số lượng địa chỉ bitcoin đang hoạt động vượt quá 1 triệu

Trong khi đó, không cần phải biết về nó.
Trong cuộc biểu tình của tiền điện tử, số lượng ví hoạt động trên mạng Bitcoin đã tăng mạnh. Tính đến thời điểm công bố tin tức này, số của họ là 1.081.981.

Thông tin này đến từ đâu?

Các thông tin liên quan xuất hiện trên trang web chính thức của công ty phân tích Arcane Research.

The Number Of Active Bitcoin Addresses

Tóm tắt lịch sử

Điều quan trọng cần lưu ý là số lượng lớn hơn các địa chỉ hoạt động trong mạng của tiền điện tử đầu tiên chỉ được quan sát thấy trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018. Vào thời điểm đó, thị trường tiền điện tử đang trên đà phát triển lớn nhất trong lịch sử.

Địa chỉ BTC đang hoạt động là gì?

Địa chỉ hoạt động là những ví chấp nhận ít nhất một giao dịch đến hoặc thực hiện một giao dịch gửi đi trong ngày.

Trong khi đó, không cần phải biết về nó.