Nghiên cứu: millennials có nhiều khả năng chọn bitcoin hơn một ngân hàng lớn

Trong những năm gần đây, thế hệ trẻ đã trở nên trung thành với Bitcoin hơn nhiều so với các tổ chức tài chính lớn nhất. Dữ liệu liên quan được cung cấp bởi các chuyên gia Tokenist đã thực hiện một nghiên cứu ở 17 quốc gia trong số 4852 người trả lời từ 18 đến 65 tuổi.

Millennials không tin ngân hàng

Dữ liệu cho thấy 51% millennials có niềm tin vào Bitcoin nhiều hơn so với những người khổng lồ như Goldman Sachs, Wells Fargo và JPMorgan.

Thế hệ cũ không tin bitcoin

Người ta kỳ vọng rằng thế hệ cũ sẽ bảo thủ hơn. Bởi vì điều này, tỷ lệ trung bình trung thành với tiền điện tử đầu tiên là 47%, nhưng năm 2017, chỉ số này ít hơn 29%.

Thay đổi niềm tin vào Bitcoin và ngân hàng trong ba năm

Millennials là tương lai

Nhiều chuyên gia đồng ý rằng thế hệ millennials (những người sinh từ năm 1981 đến 1996) sẽ đóng một vai trò rất lớn trong sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử. Theo công ty môi giới Charles Schwab, loại tuổi này thường đầu tư vào tiền điện tử hơn là vào Netflix và Microsoft.