Glassnode: số lượng cá voi bitcoin đang tăng nhanh

Theo Glassnode, số lượng ví tiền điện tử có số dư hơn 1000 bitcoin là gần tháng 9/2017. Hãy nhớ lại rằng chính tại thời điểm này, sự tăng trưởng parabol của tiền điện tử đầu tiên lần trước đã bắt đầu.

 

Tăng trưởng cá voi 2020

Như bạn có thể thấy trên biểu đồ, số lượng cá voi bitcoin bắt đầu tăng từ tháng 1 năm nay và hiện đã đạt đến mức 1882. 

Một chút lịch sử

Nhớ lại rằng lần đầu tiên trong lịch sử ngành công nghiệp tiền điện tử, số lượng cá voi bitcoin này đã được ghi nhận vào tháng 3/2016. Vào thời điểm đó, tỷ giá BTC ở mức 400 đô la, tại thời điểm viết bài này, giá của tiền điện tử đầu tiên là 9420 đô la. Điều này có nghĩa là những người nắm giữ bitcoin lớn hiện sở hữu khối tài sản gấp 23 lần so với bốn năm trước. 

Tuy nhiên, số dư trung bình mà mỗi con cá voi nắm giữ đã giảm trong giai đoạn này, vì vậy chúng thực sự có ít BTC hơn năm 2016 và ít tài sản hơn (tính theo đồng đô la) so với năm 2017, theo ông Glass Glassode.