Cá voi Bitcoin đã gửi hơn 1 tỷ đô la BTC với ít hơn 4 đô la hoa hồng

Ví bitcoin lớn thứ hai đã thực hiện một giao dịch gửi 92.857 BTC (1,1 tỷ đô la) đến hai ví. Gửi hơn 1 tỷ đô la BTC chỉ tốn 3,97 đô la phí, ở mức 83,2 satoshi mỗi byte.

Dịch vụ giám sát Whale Alert đã viết về giao dịch, xác định ví bằng dịch vụ lưu trữ lạnh XAPO.

Có lẽ, hơn 92.000 BTC đã được gửi để lưu trữ an toàn trong một ví lạnh. Hiện tại, 0,0019 BTC vẫn còn trên ví của người gửi và ví của người nhận hiện nằm trong TOP-3 các ví lớn nhất trong chuỗi khối bitcoin.

Những địa chỉ này không phải là tài sản của một số doanh nhân lớn, nhưng được sử dụng bởi các sàn giao dịch tiền điện tử để giữ tài sản của khách hàng an toàn nhất có thể trong kho lạnh nhằm bảo vệ họ khỏi tin tặc. Các sàn giao dịch sử dụng một mạng lưới các boongke ngầm trên năm lục địa để giữ BTC an toàn và ổn định.

Vào tháng 5 năm 2018, có báo cáo rằng tài khoản XAPO chứa 7% dự trữ Bitcoin, vào thời điểm đó là khoảng 10 tỷ đô la.