9 trên 10 người dùng BitPay chọn Bitcoin

Đại diện của dịch vụ thanh toán phổ biến BitPay đã cập nhật số liệu thống kê thanh toán trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2019 đến thời điểm hiện tại.

Chia sẻ

bitcoin Rất mong đợi rằng tiền điện tử đầu tiên chiếm vị trí đầu tiên về số lượng giao dịch, nhưng khoảng cách định lượng chỉ đơn giản là đáng kinh ngạc: gần 92% tất cả các giao dịch rơi vào bitcoin. 

Tỷ lệ tiền thay thếrơi

Nếu chúng ta nói về các loại tiền điện tử phổ biến khác, chúng ta có thể nói rằng khoảng 4% và 3%, tương ứng,vào Bitcoin Cash và Ethereum.

Bitpay bằng số

Chỉ trong quý đầu tiên của năm nay, dịch vụ xử lý đã xử lý khoảng 400 nghìn thanh toán. 

Doanh thu của Bitpay cho năm 2018 lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ.