Sau 10 năm chờ đợi, 50 BTC đã được chuyển đi

Hôm qua, ngày 14 tháng 7, hơn mười năm sau khi sản xuất, 50 BTC đã được chuyển đi. Theo dữ liệu, chúng được tích lũy vào ngày 24 tháng 5 năm 2010.


Dữ liệu Blockchain.com

Vị trí tiền xu
Vào thời điểm viết bài này, những đồng tiền này không được gửi đến các dịch vụ để trộn bitcoin, chúng chỉ đơn giản nằm trên ví của người nhận.

Lý do giao dịch
Một số chuyên gia về tiền điện tử tin rằng giao dịch này có thể cho thấy việc chuyển tiền xu trắng trắng, những người khác tin rằng đó là mong muốn của chủ sở hữu, chỉ đơn giản là nhìn vào phản ứng của cộng đồng.

Phần thưởng khối
Hãy nhớ lại rằng ban đầu phần thưởng cho khối tìm thấy là 50 BTC. Khoảng bốn năm một lần (cứ sau 210 nghìn khối), số tiền này giảm một nửa. Hiện tại, nó là 6,25 BTC.