Người Mỹ kiện IRS

Một trong những người dùng trước đây của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, Jim Harper, đã đệ đơn kiện Dịch vụ doanh thu nội bộ Hoa Kỳ (IRS).

Lý do yêu cầu bồi thường

Mấu chốt của khiếu nại của Harper nằm ở sự không đồng ý với bức thư được gửi bởi cơ quan liên bang nói trên vào năm ngoái. Thực tế là vào mùa hè năm 2019, các quan chức thuế đã gửi thư cho hơn 10 nghìn người giao dịch của nền tảng tiền điện tử Coinbase.

Nội dung bức thư

Trong bức thư này, họ khăng khăng đòi phải nộp thuế, và cũng tuyên bố rằng Harper đã trả ít hơn mức anh ta nên.

Vị trí của Harper

Nguyên đơn tuyên bố rằng ông thường xuyên nộp thuế đầy đủ. Trong tuyên bố của mình, ông cáo buộc cơ quan thuế, cá nhân là chủ tịch của bộ, cũng như 10 nhân viên cụ thể vi phạm các sửa đổi thứ 4 và thứ 5 đối với Hiến pháp Hoa Kỳ. Xin nhắc lại, họ đảm bảo quyền riêng tư của mọi người.