XRPL Labs cảnh báo không phải tất cả tia lửa đều là tia lửa

Các nhà phát triển XRPL Labs cảnh báo về một công cụ thu thập Spark Token giả.
Nhà phát triển trưởng Witse Wind của XRPL Labs đã đưa ra cảnh báo lừa đảo trực tuyến vào ngày hôm qua. Do đó, chủ sở hữu XRP gửi mã thông báo của họ đến một tài nguyên giả mạo, bề ngoài là để có được mã thông báo Spark.
 
Chủ sở hữu XRP được cho là phải thiết lập tài khoản để đăng ký mã thông báo Spark từ Flare Networks. Theo tin tức trước đó, đối tác của Ripple là Flare Networks sẽ phát hành Spark Token dựa trên XRP Ledger vào tháng 12.
Các nhà đầu tư XRP sẽ có thể mua Spark Token miễn phí cho mỗi XRP được giữ cho đến ngày 12 tháng 12 để nhận mã thông báo.
 
Đúng, có những yêu cầu kỹ thuật để nhận phần mềm miễn phí. Về điều đó, chúng tôi sẽ viết sau.