Startupy Crypto współpracujące z produktami Cardano mogą otrzymać dodatkowe fundusze

Firma IOHK, znana z projektu Cardano, zawarła umowę z Wave Financial i opracowała fundusz cFund, którego kapitał wyniósł 20 milionów USD.

Kto może uzyskać finansowanie?

Startupy Crypto, których działalność jest w jakiś sposób powiązana z Cardano lub innymi projektami IOHK, mogą liczyć na wsparcie finansowe. Odpowiednie start-upy mogą otrzymać od 250 do 500 tysięcy dolarów amerykańskich. Środki można otrzymać w zamian za papiery wartościowe lub tokeny.

Skąd pochodzą środki?

cFund jest już w 50% finansowany przez IOHK, a Wave Financial planuje przyciągnąć drugą połowę od inwestorów zewnętrznych.

Opóźniony start

Według przedstawicieli firmy IOHK uruchomienie funduszu powinno było nastąpić wcześniej, ale irytująca już pandemia Covid-19 interweniowała w plany.

Ponadto firma odmówiła ujawnienia informacji o pierwszych kryptowalutach, które otrzymają finansowanie z cFunduszu.