G7 vs Libra z Facebooka

Liderzy finansowi siedmiu największych gospodarek świata ogłoszą we wtorek, że G7 będzie przeciwstawiać się wprowadzeniu na Facebooka stablecoina Libra, dopóki nie zostanie sfinalizowany i odpowiednio uregulowany. 

Projekt oświadczenia został przygotowany na spotkanie ministrów finansów i prezesów banków centralnych Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Projekt mówi, że płatności cyfrowe mogą poprawić dostęp ludzi do usług finansowych, zwiększyć wydajność i obniżyć koszty. 

Jednak takie usługi płatnicze muszą być odpowiednio regulowane, aby nie podważać stabilności finansowej, ochrony konsumentów, prywatności, podatków ani bezpieczeństwa sieci. 

Bez odpowiedniego nadzoru takie monety stabilne mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, proliferacji broni masowego rażenia i innych nielegalnych działań. Wszystko to może zaszkodzić integralności rynku i podważyć system prawny państw.