G7: Giełdy kryptowalut muszą stosować standardy FATF

Grupa siedmiu (G7), która obejmuje takie kraje jak Niemcy, Kanada, USA, Francja, Włochy, Japonia i Wielka Brytania. Kraje te są wiodącymi gospodarkami świata. Grupa G7 dąży do stworzenia ram prawnych i regulacyjnych dla korzystania z Bitcoin (BTC) i kryptowalut zgodnie z normami prawnymi tych państw. I spełnianie wymagań Międzynarodowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) została utworzona w lipcu 1989 r. W Paryżu z inicjatywy G7, wiodących potęg przemysłowych i Przewodniczącego Komisji Wspólnot Europejskich (CES) w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Głównym celem FATF jest wspieranie współpracy między różnymi państwami w zakresie zwalczania nielegalnych transakcji finansowych, a przede wszystkim prania dochodów pochodzących z nielegalnych środków, a także finansowania terroryzmu.

Celem stworzenia ram regulacyjnych i prawnych jest również zminimalizowanie cyberataków przy użyciu oprogramowania ransomware. Organizacja podkreśliła, że ​​dostawcy usług wirtualnych aktywów (VASP), tacy jak giełdy, usługi przechowywania i zarządzanie kryptowalutami, powinni wdrożyć wytyczne w celu ograniczenia takich przestępstw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Grupa G7 podkreśliła znaczenie dostawców usług wirtualnych aktywów w opracowywaniu skutecznych środków, które spełniają standardy FATF i zobowiązania krajowe. W opublikowanym we wtorek oświadczeniu państwa G-7 zwróciły uwagę w szczególności na te, które wymagają od giełd dostarczania informacji o osobach i beneficjentach wirtualnych transferów aktywów. Celem grupy jest także ujednolicenie tzw. Reguł (podróży) w ekosystemie kryptowalut, czyli reguł (podróży), które dotyczą również tradycyjnego systemu finansowego.

Innymi słowy, giełda musi wiedzieć, kto uczestniczył w transakcji, umieć ustalić, czy jest podejrzany, aw przypadku naruszenia, zgłosić to odpowiednim organom. Zgodnie z wymogami giełda powinna mieć również możliwość śledzenia dostępności informacji, blokowania transakcji i zakazywania transakcji w przypadku naruszenia przez osoby fizyczne lub prawne.

Organizacja jest zaniepokojona wzrostem liczby programów ransomware w ostatnich latach. Ale głównym powodem do niepokoju jest to, że przestępcy zaczęli często używać kryptowalut do płacenia za swoją przestępczą działalność.

W dokumencie dodano: Jest to szczególnie ważne dla G7 i rozszerza potrzebę stosowania standardów FATF przez wszystkie kraje do wirtualnych aktywów i dostawców usług wirtualnych aktywów. G7 podkreśliło, że dostawcy usług związanych z kryptowalutami muszą przestrzegać wytycznych FATF. Budzenie nie dotyczy tylko krajów i giełd. Grupa G7 wezwała również firmy do zmniejszenia ryzyka i ulepszenia swoich systemów bezpieczeństwa. W związku z tym podkreślił, że konieczne jest pójście dalej w zakresie tradycyjnego bezpieczeństwa granic.

Nota wyjaśniająca ostrzegła również, że firma, która ułatwiła zapłacenie okupu sprawcy, zostanie ukarana. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, CriptoNoticias ogłosił niedawno, że takie płatności będą podlegały karze w Stanach Zjednoczonych. Departament Skarbu ostrzegł, że firmy płacące za publikowanie informacji mogą zostać ukarane grzywną, ponieważ zachęcają do przyszłych ataków.

Według raportu firmy ubezpieczeniowej Coalition, 40% roszczeń z tytułu cyberbezpieczeństwa było związanych z atakami ransomware, a przestępczość ta wzrosła o 47% w drugim kwartale 2020 roku.

Ataki ransomware są wykorzystywane przez hakerów do zdalnego kontrolowania sprzętu komputerowego. Po przejęciu kontroli nad sprzętem ransomware blokuje dostęp do funkcjonalności sprzętu i szyfruje znalezione informacje. Następnie wystąpili z żądaniem okupu (zwykle płaconego w kryptowalucie) za dostęp do sprzętu lub odszyfrowanie informacji. Teoretycznie odblokowanie i odszyfrowanie można wykonać tylko za pomocą narzędzi używanych przez hakerów.

Pragnienie wolności popycha nas do przodu. Ale surowa rzeczywistość przejmuje kontrolę nad wszystkim.