CBDC i Anonimowość

Cyfrowa waluta CBDC może spowodować wzrost zainteresowania poufnymi monetami.

Rządy rozwijające CBDC mogą być gorącym trendem w 2021 roku. Ponieważ korzystanie z waluty cyfrowej zwiększy zdolność do zwalczania korupcji i prania pieniędzy. CBDC to w pełni kontrolowana przez państwo kryptowaluta, która ułatwi organom regulacyjnym kontrolę przepływu środków, a także możliwość śledzenia osób zaangażowanych w nielegalną działalność.

Wzrost liczby rządów, które chcą wdrożyć CBDC, można przypisać jednemu z głównych czynników powodujących gwałtowny wzrost wartości Bitcoin w ciągu ostatniego roku. Wiele rządów na całym świecie nadal postrzega kryptowaluty, takie jak bitcoin, jako narzędzie ułatwiające nielegalne działania. W ten sposób wdrożenie CBDC pomoże rządom w walce z nielegalną działalnością przy użyciu kryptowalut.

W ubiegłym roku popyt na transakcje bezgotówkowe rósł w niespotykanym dotąd tempie. Pandemia koronawirusa ukryła brak gotówki, ale skłoniła rządy i ich banki centralne do opracowania CBDC, aby przejść z fiducjarnego do cyfrowego.

Chociaż CBDC ma do odegrania ważną rolę w walce z praniem pieniędzy i innymi przestępstwami finansowymi, obywatele wyrazili zaniepokojenie rozwojem walut cyfrowych banków centralnych. CBDC pozwoli rządowi kontrolować użytkowników i ich działalność finansową. Wiele osób uważa, że ​​rząd wykorzysta tę władzę do zwiększenia dyskryminacji finansowej. Inni obawiają się, że rozwój CBDC zagraża anonimowości i wolności.

Rząd może nałożyć bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące funkcji Poznaj swojego klienta (KYC) dotyczące transferów, co może uzależnić więcej danych użytkownika od struktur finansowych i technologicznych. Powiedzmy, że giganci technologiczni, tacy jak Apple i Google, zaczynają płacić za osoby fizyczne. W takim przypadku hakerom będzie łatwiej zbierać dane użytkowników, ponieważ z takich platform można uzyskać elektroniczną historię transakcji.

CBDC może promować popularność monet prywatnych

Rozwój CBDC może przyczynić się do popularności monet służących do ochrony prywatności. Dla osób, które chcą zachować anonimowość podczas transakcji finansowych, poufne monety są najlepszą alternatywą. W związku z tym niektóre kraje, takie jak Korea Południowa, Rosja i Stany Zjednoczone, wzmagają wysiłki na rzecz ograniczenia używania poufnych monet. Organy regulacyjne w tych krajach ograniczają wymianę kryptowalut, wymuszając usuwanie monet zapewniających prywatność ze swoich platform, co utrudnia ludziom dostęp do kryptowalut skoncentrowanych na prywatności.

Uważa się, że poufne monety są używane głównie do ułatwiania nielegalnych transakcji. Jednak poufne monety, takie jak Monero, mogą przynieść wiele korzyści, takich jak prywatne transakcje i bezpieczeństwo danych finansowych.