Ripple wprowadza nowy produkt do płatności transgranicznych

12 października CEO Ripple Garlinghaus Brad (Brad Garlinghouse) napisał na Twitterze ,  aby wyjaśnić swoje ostatnie uwagi na temat systemu sądowego Departamentu Sprawiedliwości USA. Stwierdzenie, że Ripple to amerykańska firma, która przestrzega i wspiera ważne przepisy, takie jak AML. Ripple nie próbuje uchylać się od amerykańskich przepisów. Jednak ramy egzekwowania systemu sądownictwa USA obejmują osiem różnych punktów widzenia. 

Powiedział, że regulacja nie powinna być zgadywanką. Co gorsza, niektórzy regulatorzy nie chronią amerykańskich firm. Podkreślił, że braki w krajowych ramach regulacyjnych stawiają amerykańskie innowacje i amerykańskie firmy w ogromnej niekorzystnej sytuacji. Firmy wymagają równych szans. 

W związku z tym, jeśli Ripple musi przenieść się do innego kraju, aby osiągnąć ten cel, Ripple musi wybrać tę ścieżkę. Wcześniej, 9 października, Brad Garlinghouse wyraził niezadowolenie ze struktury szyfrowania, mówiąc, że jeśli nie będzie jasnych zasad, firma przeniesie swoje inwestycje i być może sama przeniesie się za granicę.