Deutsche Bank mówi: CBDC - Potrzebne sprawdzenie rzeczywistości

Raport Deutsche Bank mówi: CBDC - Reality Check Needed.
Z raportu głównego biura inwestycyjnego Deutsche Bank Wealth Management (CIO) wynika, że ​​przed omówieniem wykorzystania i powszechnego przyjęcia walut cyfrowych banków centralnych (CBDC) należy sprawdzić rzeczywistość.
Pierwszym krokiem jest rozwiązanie kilku głównych powiązanych ze sobą problemów. A z wdrożeniem CBDC wiąże się wiele wyzwań. Po pierwsze, jak zapewnić ich kompatybilność z istniejącą infrastrukturą i procesami. Bardziej realnym problemem jest to, że CBDC nie przeszło jeszcze szeroko zakrojonych testów empirycznych i nie jest jasne, jaki będzie miał wpływ na rynek kapitałowy w krótkim okresie oraz niezawodność systemu w przypadku kryzysu rynkowego lub załamania. Silnik przetwarzania danych oparty na łańcuchu bloków i szybkość transakcji nie okazały się wystarczająco wydajne do wdrożeń na dużą skalę. Powodem, dla którego CBDC nie zostało wdrożone na dużą skalę, jest to, że nie jest jasne, co się stanie, gdy CBDC będzie współpracować z tradycyjnym systemem monetarnym.

Śledź nas na portalach społecznościowych: LinkedIn | Twitter | Telegram | Facebook