Kompleksowe szyfrowanie i bezpieczeństwo publiczne

Według źródeł Wielka Brytania i Stany Zjednoczone podpisały przy udziale innych państw wspólne oświadczenie w sprawie kompleksowego szyfrowania i bezpieczeństwa publicznego. W oświadczeniu wezwano firmy technologiczne do zapewnienia i podjęcia kroków w celu zagwarantowania, że ​​stosowanie szyfrowania typu end-to-end nie spowoduje zagrożenia ani szkody dla bezpieczeństwa państwa i publicznego.
Oprócz Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych deklarację podpisały Australia, Kanada, Indie, Japonia i Nowa Zelandia. W oświadczeniu stwierdzono, że szyfrowanie typu end-to-end ogranicza udostępnianie treści i uniemożliwia zapobieganie nawet najpoważniejszym przestępstwom, takim jak terroryzm, handel bronią, narkotyki, prostytucja, niewolnictwo, wykorzystywanie i wykorzystywanie dzieci, oraz prowadzenie dochodzeń w ich sprawie.
Ma to poważny wpływ na bezpieczeństwo publiczne i zachęca firmy technologiczne do współpracy z rządami w celu znalezienia rozwiązań i sposobów zapewniania obywatelom bezpieczeństwa bez narażania prywatności użytkowników i bezpieczeństwa sieci.