Amerykanin pozywa IRS

Jeden z byłych użytkowników giełdy kryptowalut Coinbase, Jim Harper, złożył pozew przeciwko United States Internal Revenue Service (IRS).

Przyczyna reklamacji

Sedno skargi Harpera polega na tym, że nie zgadza się z listem wysłanym przez wspomnianą agencję federalną w zeszłym roku. Faktem jest, że latem 2019 roku urzędnicy podatkowi wysłali list do ponad 10 tysięcy handlowców platformy kryptograficznej Coinbase.

Treść listu

W liście tym nalegali na konieczność płacenia podatków, a także stwierdzili, że Harper zapłacił mniej niż powinien.

Stanowisko Harpera

Powód stwierdził, że regularnie płaci podatki w całości. W swoim oświadczeniu zarzuca urzędowi skarbowemu, osobiście przewodniczącemu departamentu, a także 10 konkretnym pracownikom, naruszenie czwartej i piątej poprawki do konstytucji USA. Przypominamy, że gwarantują prywatność ludzi.