Górnicy Bitcoin na początku lata znacznie obniżyli przychody

Pierwszy miesiąc lata nie był najbardziej udany dla górników Bitcoin: ich całkowity dochód spadł o 23%. 

Połówki i tańsze transakcje

Analitycy zgadzają się, że głównym powodem takich liczb było zmniejszenie o połowę, co zmniejszyło o połowę nagrodę za znaleziony blok. Ponadto w sieci Bitcoin istnieje tendencja do obniżania opłat transakcyjnych.

Maj vs Czerwiec 

Jeśli porównamy dane za dwa miesiące, gołym okiem zauważymy znaczny spadek dochodów górników wczesnym latem. W maju ich całkowity dochód wyniósł 366 mln USD, aw czerwcu zaledwie 281 mln USD

Dynamika i struktura dochodów górników według miesięcy, począwszy od stycznia 2019 r. 

Obliczenia przeprowadzono na podstawie danych CoinMetrics na podstawie tego, że wydobyte monety zostały natychmiast sprzedane. 

Mempool i prowizje

Na poniższym zrzucie ekranu widać, że w przeddzień połówki mempool pierwszej kryptowaluty znacznie się zwiększył, co doprowadziło do wzrostu wielkości prowizji.

Ale po zmniejszeniu o połowę nagrody liczba transakcji w kolejce znacznie spadła, co doprowadziło do obniżenia kosztów transakcji. 

Wszystkie te czynniki odegrały znaczącą rolę w spadku dochodów górników.