Prawnik: zamknięcie TON było kluczem do polubownego porozumienia z SEC

Wkrótce po decyzji Pavla Durova o rezygnacji z dalszego rozwoju projektu TON główny organ regulacyjny amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd powinien dobrowolnie odrzucić roszczenie. Ten stwierdził prawnik ze stanu Nowy Jork Jewgienij Krasnow.

Udostępnił nowe informacje, zgodnie z którymi strony konfliktu od dłuższego czasu omawiają ugodę, której głównym warunkiem jest zamknięcie projektu TON.

„Dla Durova osobiście rezygnacja z projektu nie jest niczym obarczona, a raczej oznacza możliwość współpracy z amerykańskimi inwestorami i rynkiem finansowym w przyszłości. Decyzja o zamknięciu projektu była jedyną rozsądną decyzją w tej sytuacji - powiedział Krasnov.

Na podstawie umowy inwestycyjnej Krasnov zasugerował, że inwestorzy otrzymają środki pomniejszone o koszty rozwoju samej platformy.

„Roszczenia inwestorów są mało prawdopodobne, ponieważ zamknięcie projektu z powodu rządowego zakazu zwalnia Telegram z odpowiedzialności”.