Penyulitan End-to-End & Keselamatan Awam

Menurut sumber, United Kingdom, Amerika Syarikat, dengan penyertaan negara-negara lain, menandatangani pernyataan bersama mengenai enkripsi end-to-end dan keselamatan awam. Kenyataan itu meminta syarikat teknologi untuk memastikan dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa penggunaan enkripsi end-to-end tidak mendatangkan bahaya dan bahaya kepada keselamatan negara dan awam.
Selain United Kingdom dan Amerika Syarikat, deklarasi itu ditandatangani oleh Australia, Kanada, India, Jepun dan New Zealand. Kenyataan itu mengatakan bahawa enkripsi end-to-end menyekat perkongsian kandungan dan menjadikannya mustahil untuk mencegah dan menyiasat bahkan jenayah yang paling serius, seperti keganasan, pemerdagangan senjata, dadah, pelacuran, perbudakan, eksploitasi dan penderaan kanak-kanak.
Ini memberi kesan serius terhadap keselamatan masyarakat dan mendorong syarikat teknologi untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk mencari jalan keluar dan cara untuk menjaga keselamatan warga, tanpa menjejaskan privasi pengguna dan keselamatan jaringan.