G7 לעומת מאזניים מפייסבוק


המנהיגים הפיננסיים בשבע הכלכלות הגדולות בעולם יודיעו ביום שלישי כי ה- G7 יתנגד להשקת מכשיר מאזניים של פייסבוק עד שיסופק סופית ויסדר כראוי. 

טיוטת ההצהרה הוכנה לפגישתם של שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של ארצות הברית, קנדה, יפן, גרמניה, צרפת, איטליה ובריטניה. בפרויקט נכתב כי תשלומים דיגיטליים יכולים לשפר את הגישה של אנשים לשירותים פיננסיים, להגביר את היעילות ולקצץ בעלויות. 

אך יש להסדיר כראוי שירותי תשלומים כאלה כדי לא לפגוע ביציבות פיננסית, הגנה על הצרכן, פרטיות, מיסוי או אבטחת רשת. 

ללא פיקוח הולם, ניתן להשתמש במטבעות שכאלה להלבנת הון, למימון טרור, להפצת כלי נשק להשמדה המונית ולפעילויות בלתי חוקיות אחרות. כל אלה עלולים לפגוע בשלמות השוק ולערער את מערכת המשפט של מדינות.