Coinbase התקשרה עם השירות החשאי האמריקאי להסכם

הרשויות בארה"ב אישרו רשמית את המידע כי הן ישתמשו בתוכנה שפותחה על ידי מומחי בורסת הקריפטו Coinbase. יחד עם זאת הם יפקחו על עסקאות ב- blockchain של השירות החשאי האמריקני.

חוזה ממשלת ארה"ב

כפי שנודע לאחרונה, השירות החשאי האמריקני חתם על הסכם עם בורסת הקריפטו Coinbase לתקופה של ארבע שנים. על סמך חוזה זה, נציגי הממשלה יצטרכו לשלם 183,750 דולר עבור השימוש ב- Coinbase Analytics.

נתונים על החוזה בפורטל בית החולים. מקור: usaspending.gov

האינטרס של מחלקות פדרליות אחרות

לפני זמן לא רב, תוכנה זו הייתה עניינה של סוכנויות פדרליות אחרות בארצות הברית. ראוי לציין כי Coinbase רחוק מהחלפת הקריפטו היחידה שיש לה תוכנה דומה.

פיתוח Coinbase Analytics

נזכיר כי Coinbase Analytics אינו גם פיתוח המחבר של מומחי החברה, יצירת תוכנה זו התאפשרה רק לאחר הרכישה של Neutrino.