Chainlink הפך לשותף רשמי של מרכז המידע המדיני של PRC

מומחים ממרכז המידע הממלכתי של סין (BSN) מתכננים להשתמש בכורמים מבוזרים המיוצרים על ידי Chainlink.

מאבק תחרותי

לדברי אחד ממייסדי BSN, יפאן היי, הם שקלו את הפיתרון לא רק מ- Chainlink, אלא לאחר בדיקות ממושכות, הם החליטו להעדיף אותו.

https://twitter.com/chainlink/status/1275414264916959232

לא השותפות היחידה

בנוסף ל- Chainlink, BSN התקשרה בהסכם עם פרויקט Cosmos. תחומי האחריות שלו יכללו יצירת תנאים לתאימות של מספר רשתות blockchain בתוך המערכת האקולוגית.

מהירות חדשנות

נציגי BSN הדגישו כי הם מוסיפים תמיכה ל 2-3 יעדים ציבוריים מדי חודש, בעוד שתהליך שילוב יעדי הקונסורציום בדרך כלל לוקח הרבה יותר זמן.

הגרסא הראשונה של אינטראקציה בין בלוקצ'יין יכולה להיות מוצגת בספטמבר השנה.