WisdomTree הגישה בקשה להשקת תעודת סל ביטקוין

כפי שנודע לאחרונה, ענקית הפיננסים WisdomTree, המנהלת נכסים בהיקף של 60 מיליארד דולר, עומדת להשיק תעודת סל ביטקוין משלה. מידע רלוונטי הופיע באתר הרשמי של הרגולטור הפיננסי הראשי בארה"ב.

יישום SEC

בבקשה שהוגשה, בנוסף לנגזרים של ביטקוין, הקרן תתמקד בנכסי מגזר האנרגיה, מתכות יקרות ותעשייתיות וכן בסחורות חקלאיות.

תעודת סל SEC לעומת ביטקוין

נזכיר כי במשך שנים רבות דחתה נציבות ניירות ערך האמריקאית עשרות בקשות להשקת תעודת סל ביטקוין. הטענה העיקרית שהרגולטור הפעיל הייתה לא מספיק היוון והגדלת התנודתיות בשוק הקריפטו.