ציוד לכרייה החל לייבא באופן פעיל לאבחזיה

במחצית הראשונה של השנה הובא שטחי ציוד רשת בשווי 84 מיליון רובל לשטח של חינוך פוליטי מוכר חלקית, רפובליקת אבחזיה.

נתונים על ששת החודשים הראשונים של 2020

על פי נתוני שירות הגבול, יובאו 10 משלוחים בהיקף של 42 מיליון רובל כיבוא זמני, ועוד 73 משלוחים לאותה סכום יובאו.

נתונים לשנת 2019

ראוי לציין כי במשך כל שנת 2019 יובאו לשטח אבחזיה 23 משלוחים בלבד של ציוד רשת, שהוערך בכ- 37.4 מיליון רובל.

אבסורד מחוקק

חשוב לציין שבאבחזיה אסור כריית מטבעות דיגיטליים מאז דצמבר 2018, אולם יבוא ציוד כרייה אינו אסור על פי חוק. כלומר, אתה יכול להיכנס, אך לא להשתמש.